O nas

Kdo smo?

DPMR je nevladna romska mladinska organizacija s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju.

V organizaciji se združujejo Romi 15. in 29. letom starosti, vendar zaradi spodbujanja sobivanja in socialne vključenosti skušamo v aktivnosti zaobjeti tudi čimveč pripadnikov večinske populacije in drugih ranljivih skupin.

Društvo za podporo mladim Romom (DPMR) je bilo ustanovljeno pred dobrim desetletjem pod imenom Tvoje, moje mesto. Leta 2013 se je društvo preimenovalo v Društvo za podporo mladim Maribor, tri leta kasneje, 2016, pa smo se v romski skupnosti odločili, da z akterji, ki prihajajo iz romske skupnosti in iz večinske populacije, društvo preimenujemo v DPMR. Do preimenovanja društva in preusmeritve ciljnega delovanja društva v smeri organizacije aktivnosti z in za mlade Rome je prišlo zato, saj smo opazili, da v Mariboru ne deluje mladinska romska organizacija.

Dolgoročni cilj društva je pridobitev statusa prve romske nacionalne mladinske organizacije v Republiki Sloveniji (RS) ter povezava mladih Rominj in Romov na ozemlju Slovenije. Do sedaj največji razmah delovanja je DPMR dosegel v času projekta Fair employment – Mladi z manj priložnostmi s pomočjo mladinskega dela do zaposlitve (nosilec projekta Združenje EPEKA, so.p.), kjer je DPMR v okviru projekta združeval mlade Rome. S tem so se mladi Romi še bolj povezali, spoznali mladinsko delo, organiziranje in pridobili paleto znanj za nastop na trgu dela in boju za človekove (lastne) pravice.

DPMR deluje z namenom združevanja, animiranja in ohranjanja romske kulture, izobraževanja, spodbujanja zaposlovanja in političnega delovanja mladih Romov v romski skupnosti in širše v družbi. Teme pri katerih sodelujemo se dotikajo osipništva, segregacije, socialno-ekonomske depriviligiranosti, anticiganizma, vključevanja mladih Romov v (formalno in neformalno) izobraževanje in vključevanja mladih Romov po končanem izobraževanju na trg dela in v družbo, socialnega podjetništva, bivanjske problematike, pozitivne diskriminacije, štipendiranja, mobilnosti itn.

V DPMR se združujejo večinoma Romi med 15. in 29. letom starosti, vendar zaradi spodbujanja sobivanja in socialne vključenosti skušamo v aktivnosti zaobjeti tudi čimveč pripadnikov večinske populacije in drugih ranljivih skupin.

S svojim delovanjem smo aktivni v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju. Na lokalnem nivoju sodelujemo s številnimi romskimi in drugimi nevladnimi organizacijami, javnimi institucijami, različnimi pravnimi in fizičnimi subjekti: z Romskima društvoma Romano pralipe Maribor, so.p., Romani kafenva dobrota, so.p., Centrom za socialno delo Maribor, Območno službo Zavoda RS za zaposlovanje Maribor, Rdečim križem Maribor, Policijsko postajo Maribor I in II, Društvom za kadrovsko dejavnost Mestne občine Maribor, občin Lenarta in Slovenske Bistrice, Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca, Sinagogo Maribor, OŠ Janka Padežnika, OŠ Maksa Durjave, OŠ Draga Kobala, OŠ Martina Konšaka, OŠ Franceta Prešerna (komentar: vsemi osnovnimi šolami v Mariboru, ki jih obiskujejo tudi romski otroci), Združenjem EPEKA, so.p. in mnogimi drugimi. Na nacionalnem nivoju sodelujemo predvsem z Uradom Vlade RS za narodnosti, Mladinskim svetom Slovenije in Uradom RS za mladino, na mednarodnem nivoju pa z organizacijami ERGO Network, European Roma Right Center, REDI – Roma Entrepreneurship Development Initative, Open Society Roma Initative, Regional Youth Cooperation Office – RYCO za JV Evropo.

DPMR je tudi član Mestnega Mladinskega sveta Maribor. Smo podporniki vzpostavitve naziva Evropska prestolnica Romov saj menimo, da bi naziv še bolj uspešno predstavljal bogastvo evropskih kultur, med katerimi je romska kultura velikokrat spregledana.

V DPMR se združuje cca. 150 članov romske skupnosti. Od tega je 3/4 članov moškega spola in 1/4 ženskega spola. V tričlanskem kolektivnem izvršilnem vodstvu – Sekretariatu – dve funkciji zasedata pripadnika romske skupnosti (član sekretariata za poslovanje društva in član sekretariata za finance društva), kot sekretar društva in zakoniti zastopnik funkcijo opravlja Žiga Štajnbaher, ki ima za seboj več kot desetletje izkušenj na področju mladinskega organiziranja, ob tem pa je v preteklih treh letih okrepil delovanje z ranljivimi skupinami in navezal močne stike in sodelovanje v t.i. “romskem sektorju”, kar prepoznavajo in s pismom podpore potrjujejo mnoge organizacije.

Sedež DPMR je na ulici Gorkega 34 v Mariboru, kjer si stalni naslov delimo z romskim društvom Romani kafenava dobrota, so.p., DPMR pa ima v souporabi tudi prostore Večnamenskega romskega centra Romska postaja na Preradovičevi ulici 1, s katerim upravlja Združenje EPEKA, so.p., in prostore Romskega društva Romano pralipe Maribor, so.p. na naslovu Partizanska cesta 12 v Mariboru. Odločitev o souporabi prostorov, ki so med Romi že prepoznani kot za njih varni prostori je bila strateške narave, saj bi v primeru, da bi bili prostori društva drugje, potrebovali veliko časa za vzpostavitev zaupanja Romov do novega prostora. Prav tako se dva prostora nahaja v neposredni bližini območja v Mariboru, kjer prebiva veliko Romov (sedež društva ter Večnamenski romski center Romska postaja).

Kontakt:
E: dpmr@dpmr.si
E: dpm.romom@gmail.com
M: 00386/31-786-343