OECD: Globalno poročilo o krepitvi vloge mladih in medgeneracijski pravičnosti

Prehod v odraslost je mladim postal težji zaradi novih izzivov pri dostopu do kakovostnega izobraževanja, dostojnega dohodka in delovnih mest ter dostopnih stanovanj. Socialno-ekonomska negotovost se je prelila v mlade, ki izražajo manj zaupanja v nacionalne vlade in v institucionalizirane oblike sodelovanja. Hkrati mladi ozaveščajo o neenakostih in podnebnih spremembah ter vplivu na počutje, vključujočo […]

Zdravje mladih Romov

Maribor, 15. marec 2020 S projektom Zdravje mladih Romov (na kratko: ZMR) želimo prispevati k boljši ozaveščenosti o zdravju romskega prebivalstva v Republiki Sloveniji in dejavnikih, ki vplivajo nanj. Projekt smo zastavili dvotirno. Prvi tir predstavlja okrepitev zavesti med mladimi Romi o pomenu zdravja in zdravega načina življenja. Drugi tir predstavlja naslavljanje odločevalcev in deležnikov […]

Pisarna DPMR

Spoštovani, v skladu s sklepi in priporočili vlade RS in Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ glede potreb po sprejetju dodatnih ukrepov in dejavnosti za preprečevanje širjenja Covid-19 (Coronavirus), DPMR iz Maribora vas obvešča, da pisarna ne bo obratovala do vsaj 30. 04. 2020 Obveščamo vas tudi, da so aktivnosti in mobilnosti DPMR v tujini in […]

Preventivne zdravstvene delavnice

Romska postaja, 15. oktober, od 11.00 ure naprej Zdravstveni delavci Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor bodo izvedli preventivne zdravstvene delavnice na Romski postaji. Mini individualni sistematski pregled (poslušanje srca in pljuč, merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi, preverjanje vida in sluha itd.) bosta izvedli dve patronažni sestri.

Seminar Roma Youth Participation What now?

Svet Evrope, Strasbourg, 23. – 27. september 2019 Reviewing the Results of the Roma Youth Action Plan (2016-2019) in relation to Roma youth participation and combating antigypsyism Sekretar Društva za podporo mladim Romom se bo udeležil seminarja Participacija mladih Romov, ki bo potekal na Svetu Evrope, med 23. in 27. septembrom 2019. The seminar on […]

Mladinska izmenjava

Strumica, Severna Makedonija, 21. do 31. avgust 2019 Med 21. in 31. avgustom 2019 smo se mudili na mladinski izmenjavi pri partnerski organizaciji “RROMA – Romska regionalna izobraževalna mladinska zveza”, ki ima z nami stkano sodelovanje v nameri krepitve položaja pripadnikov romske skupnosti v Makedoniji, Slovenije, Zahodnem Balkanu in širše. Tokratna mladinska izmenjava je naslavljala […]