Prehod v odraslost je mladim postal težji zaradi novih izzivov pri dostopu do kakovostnega izobraževanja, dostojnega dohodka in delovnih mest ter dostopnih stanovanj. Socialno-ekonomska negotovost se je prelila v mlade, ki izražajo manj zaupanja v nacionalne vlade in v institucionalizirane oblike sodelovanja.

Hkrati mladi ozaveščajo o neenakostih in podnebnih spremembah ter vplivu na počutje, vključujočo rast in medgeneracijsko pravičnost. ‌‌ Zvočno javno upravljanje je ključnega pomena za opolnomočenje mladih z omogočanjem dostopa do kakovostnih javnih storitev, povečanjem zaupanja in udeležbe ter spodbujanjem pravične porazdelitve virov po generacijah. Globalno poročilo o mladini OECD (prihodnje leto 2020) bo preučilo, v kolikšni meri so obstoječi zakoni, politike, institucionalne zmogljivosti, prakse sodelovanja in orodja upravljanja primerni za to delovno mesto. Poročilo bo temeljilo na ugotovitvah raziskav iz 40+ držav in 85+ mladinskih organizacij zagotoviti prvo mednarodno primerjalno analizo na tem področju.
http://www.oecd.org/gov/youth-governance.htm

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja