Maribor, 15. marec 2020

S projektom Zdravje mladih Romov (na kratko: ZMR) želimo prispevati k boljši ozaveščenosti o zdravju romskega prebivalstva v Republiki Sloveniji in dejavnikih, ki vplivajo nanj. Projekt smo zastavili dvotirno. Prvi tir predstavlja okrepitev zavesti med mladimi Romi o pomenu zdravja in zdravega načina življenja. Drugi tir predstavlja naslavljanje odločevalcev in deležnikov o pomenu zdravja Romov.

Vsaka kultura ima svoje vredonte in norme, ki posredno ali neposredno usmerjajo ravnanje in vedenje. Ključ do kulturi primerne krepitve zdravja je razumevanje vrednot različnih kultur in vplivanja na zdravje (pri Romih je silovito prisotno vraževerje, mazaštvo, vpliv vračev in starešin romske skupnosti na njihove pripadnike).

Temeljni cilj projekta ZMR na področju zdravja in zdravstvenega varstva je izboljšati zdravje mladih Romov in zmanjšati bremen bolezni na področjih preprečevanja rabe nedovoljenih in drugih psihoaktivnih snovi, nekemičnih zasvojenosti, škodljive uprabe alkohola in posledic uporabe alkohola, uporabe tobaka in tobačnih izdelkov in s tem povezanih izdelkov.

Z mehkimi vsebinami in pristopi, ki so mladim Romom poznani in jih uprabljamo že v dosedanjem delovanju bomo najučinkoviteje ozavestili mlade Rome o možnostih zmanjševanja neenakosti glede zdravja ter mladim Romom predstaviti sistem, ki posamezniku v bolezni zagotavlja pravično, pravočasno in kakovostno oskrbo ter čimprejšnje vrnitev zdravja.

Zdravje Romov je zaradi specifičnosti populacije, bolj kot pri ostalih skupinah prebivalstva, odvisno le od javnega zdravstvenega varstva. Ob posebnostih romske kulture in tradicije je njihovo zdravstveno stanje odvisno tudi od izboljašanja stanovanjskih in bivalnih razmer, higienskih razmer, izobrazbe, zaposlovanja in večje socialne vključenosti in socialne varnosti. Pri projektu ZMR bodo sodelovale institucije lokalne skupnosti (Mestna občina Maribor, Rdeči križ Maribor, Mladinski kulturni center Maribor itn.) in države (UKC Maribor, ZD Maribor, NIJZ, CSD Maribor, ZRSZ, Urad Republike Slovenije za mladino itn.) ter predstavniki Romov (Zveza Romov Slovenije, Romano pralipe Maribor, so.p., Športno-kulturno društvo Romi Pušča, Svet romske skupnosti Republike Slovenije, Evropska romska zveza itn.), kot tudi nevladne organizacije (SZOTK, EPEKA, Društvo Dnevni center aktivnosti za starejše Maribor, so.p., IRV Maribor, Mladinski svet Slovenije itn.). Spodbujali bomo tudi dejavnosti za ozaveščanje javnosti o nujnosti reševanja problemov, s katerimi se srečujejo Romi v vseh segmentih družbe.

DEJAVNOSTI v okviru projekta ZMR:
– Zdravje mladih Romov na področju nekemičnih zasvojenosti;
– Zdravje mladih Romov na področju boja proti odvisnosti od kajenja;
– Zdravje mladih Romov na področju boja proti uživanju drog;
– Zdravje mladih Romov s pomočjo telesne aktivnosti in kulturnega udejstvovanja;
– Zdravje mladih Romov na področju boj proti škodljivemu uživanju alkohola in
– Zdravje mladih Romov in stik z odločevalci in deležniki.

V okviru projekta bomo vrednotili/evalvirali projekt ZMR z dejavnostmi:
– Vprašalnik za mlade Rome in
– Individualna obravnava mladih Romov.

V okviru projekta bomo izvedli trodnevno zaključno konferenco:
– Zaključna konferenca Zdravje mladih Romov na kateri bomo predstavili izsledke projekta Zdravje mladih Romov. Na konferenci bodo prisotni odločevalci, deležniki (ZRSZ, CSD Maribor, Rdeči križ Maribor, Mestna občina Maribor, različni javni zavodi, ki pokrivajo zdravje ali se v delu dotikajo njega, Urad Vlade RS za narodnosti, Urad RS za mladino, Svet romske skupnosti RS, osnovne šole, srednje šole in vrtci, različne romske organizacije in organizacije, ki v aktivnosti vključujejo Rome (Zveza Romov Slovenije, Romsko društvo Romano pralipe, Romsko društvo Romani kafenava dobrota, Romano Union, Združenje EPEKA itn.

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja