Društvo za podporo mladim Romom

Kdo smo?

DPMR je nevladna romska mladinska organizacija s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju.

V organizaciji se združujejo Romi 15. in 29. letom starosti, vendar zaradi spodbujanja sobivanja in socialne vključenosti skušamo v aktivnosti zaobjeti tudi čimveč pripadnikov večinske populacije in drugih ranljivih skupin.

Aktualni projekti

Pretekli projekti

Pretekli projekti…

 

Financirani smo s strani