Društvo za podporo mladim Romom (DPMR) je bilo ustanovljeno 23. maja 2008 z namenom združevanja, animiranja in ohranjanja romske kulture, izobraževanja, spodbujanja zaposlovanja in političnega delovanja mladih Rominj in Romov v romski skupnosti in širše v družbi. Teme pri katerih sodelujemo se dotikajo osipništva, segregacije, socialno-ekonomske depriviranosti, anticiganizma, vključevanja mladih Rominj in Romov v (formalno in neformalno) izobraževanja in vključevanja mladih Rominj in Romov po končanem izobraževanju na trg dela in v družbo, socialnega podjetništva, bivanjske problematike, pozitivne diskriminacije, digitalizacije, štipendiranja, mobilnosti itn.

V DPMR se združujejo večinoma Rominje in Romi med 15 in 29. letom starosti, vendar zaradi spodbujanja sobivanja in socialne vključenosti skušamo zaobjeti tudi čimveč pripadnikov večinske populacije in drugih ranljivih skupin ter tako doseči napredek vse skupnosti.

S svojim delovanjem smo aktivni v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju. Orientirani smo predvsem v spodbujanje evropskega državljanstva, saj menimo, da je EU najboljša možna entiteta tako za Rome in Rominje kot ostale Evropejce, saj ščiti človekove pravice in EU zakonodaja skrbi najbolj za ranljive v družbi.

Na lokalnem nivoju, v Mariboru  sodelujemo s številnimi romskimi in drugimi nevladnimi organizacijami, javnimi institucijami, različnimi pravnimi in fizičnimi subjekti. Smo podporniki naslova Evropska prestolnica Romov, ki menimo, da bo še bolj uspešno predstavljala bogastvo evropskih kultur.

Pretekli uspešni projekti pri katerih smo sodelovali so: Svetovni dan Romov, Dan romskega genocida Porrajmos, Dan romskega jezika, Dan spomina na Holokavst itd.

Kontakt:
E: dpmr@dpmr.si
M: 00386/31-786-343