Ukrepi APZ

Maribor, sreda, 22. maja 2019

V sredo, 22. maja 2019 smo se zbrali na Romski postaji, kjer nam je uslužbenka Zavoda RS za zaposlovanje predstavil ukrepe Aktivne politike zaposlovanja s poudarkom na ranljivih skupinah.